ფულის მნიშვნელობა და სწრაფი სესხების აუცილებლობის საკითხი

 ტერმინი ფული იმ აქტივებს აღნიშნავს, რომელთაც ადამიანები რეგულარულად იყენებენ საქონლისა თუ მომსახურეობის შეძენის დროს.

 ფული სამ ფუნქციას ასრულებს. როგორც გაცვლის საშუალება, ფული გვაძლევს ერთეულს, რომელსაც გარიგებებისთვის ვიყენებთ. როგორც ღირებულების საზომი, ფული ფასებისა და ეკონომიკური ცვლადების აღრიცხვის საშუალებას გვაძლევს. როგორც დაგროვების საშუალება, ფული მსყიდველობითი უნარის აწმყოდან მომავალში გადატანის საშალებას გვაძლევს.

 საქონლური ფული, მაგალითად, ოქრო, ისეთი ფულია, რომელსაც რეალური ღირებულება აქს: მას ღირებულება ქენება მაშინაც კი, როდესაც ფულად გამოინებენ. 

შეერთებული შტატების ეკონომიკაში, ფული ფულისა და სხვადასხვა საბანკო (სწრაფი ფული, ონლაინ კრედიტი) დეპოზიტების, მაგალითან, საჩეკო ანგარიშების, ფორმით არსებობს.

ფედერალური სარეზერვო სისტემა, შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკი, პასუხს აგებს აშშ მონეტარული სისტემის რეგულირებაზე. ფედერალური სარეზერვო სისტემა ფულის მიწოდებას აკონტროლებს ძირითადად ღია საბაზრო ოპერაციების მეშვეობით: სამთავრობო ობლიგაციების შესყიდვა ფულის მიწოდებას ზრდის, ხოლო სამთავრობო ობლაგაციების გაყიდვა ფულის მიწოდებას ამცირებს. ამას გარდა, ფედერალური სარეზერვო სისტემა ფულის მიწოდებას ცვლის სარეზერვო მოთხოვნების პარალელურად.

 ასევე მნიშვნელოვანია ელექტრონული ფულის, მნიშვნელობა. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც რამდენად არის თუარა საჭირო სწრაფი ფული ? მაგალითად, საქართველოში აქტუალურია ონლაინ სესხები იგვე სწრაფი სესხები, ხოლო მათი არსებობა რამდენად აუცილებელია ამის პასუხი მრავალფეროვანია როგორც ექსპერტებში ასევე საზოგადოებაში. ფაქტია რომ ყველა სესხი, მითუმეტეს ყველა სწრაფი სესხი, მომხმარებლისთვის მისაღები არ არის.

წაიკითხეთ ასევე

საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი

1. მხარეთა შეთანხმებით კრედიტორისათვის შეიძლება განისაზღვროს მყარი ან ცვალებადი საპროცენტოგანაკვეთი.2. თუ შეთანხმებით გათვალი...
ვრცლად
2017-06-08 17:53:12