ონლაინ სესხი 1click - სესხის აღება, კომპანიის შესახებ

1click

თანხა

50 - 1000 ლარი

ვადა

5-30 დღე

პირველადი პროცენტი

0,2%-5,85 %

პროცენტი განმეორებით სესხზე

0,2%-5,85 %

პირველი სესხის მაქსიმუმი

1000 ლარი

ასაკი

21

პრიორიტეტი

სისწრაფე, პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა, მაქსიმალური ლიმიტი პირველივე ჯერზე, გამჭვირვალე პირობები

1click - ის შესახებ

ინიმალური თანხა

 50 ლარი

მაქსიმალური თანხა

 1000 ლარი

სესხის ვადა

 1-30 დღე

როცენტი 

0,2%-5,85 %   მოქმედებს პროცენტის დღიური დარიცხვა

უპირატესობა:

პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა - მომხმარებელი მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტს იხდის, რამდენი დღითაც ისარგებლებს სესხით

მაქსიმალური ლიმიტი პირველივე სესხზე - მომხმარებელს მაქსიმალური 1000 ლარის მოთხოვნა პირველივე ჯერზე შეუძლია.

სისწრაფე - 1click-ის სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებას მხოლოდ 1 წუთი სჭირდება. პასუხი დამტკიცებული ლიმიტის შესახებ განაცხადის შევსებიდან 1 წუთის განმავლობაში მოდის.

სესხის დაფარვის ხელსაყრელი ფორმა - 3 თვის განმავლობაში, 5 გადავადების შემთხვევაში, 1click-ი მომხმარებელს სთავაზობს შესაძლებლობას, აქციოს სესხი გრაფიკიან სესხად.

 

მინიმალური ასაკი    21 წელი;