რას ნიშნავს აქციზი aqcizi?


აქციზი aqcizi - ფრანგული სიტყვა accise

არადაპირდაპირი სახელმწიფო გადასახადი ფართო მოხმარების ნივთებზე, როგორიც არის ჩაი, შაქარი, ასანთი, თამბაქო, ალკოჰოლური სასმელი