ლექსიკონი - გ


განვადება (ganvadeba)
რაიმე ვადის გაგრძელება

სრულად

გადავადება (gadavadeba)
გადასხდელი თანხის ვადის გადაწევა

სრულად