რას ნიშნავს განვადება (ganvadeba)?


განვადება (ganvadeba) - რაიმე ვადის გაგრძელება

რაიმეს ვადის გაგრძელება, რამდენიმე ვადაზე განაწილება რაიმე შესატანისა.  ძირითადად იხმარება მაშინ როდესაც ხდება ნივთის ნასყიდობით შეძენა, ხოლო თანხის გადახდა ხდება განვადებით მოლაპარაკების შედეგად.