რას ნიშნავს დევალვაცია (devalvacia)?


დევალვაცია (devalvacia) - ფულის რეფორმა

წარმოადგენს ფულის რეფორმას, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ მიმოქცევიდან ამოღებული გაუფასურებული ფულის ნიშნები იცვლება სრულფასიანი საკრედიტო ბილეთებით (იგივე ღია დევალვაცია)
ანდა ბრუნვაში მყოფი ფულის ნიშნების ოფიციალური იწევა დაბლა (იგივე ფარული დევალვაცია)