რას ნიშნავს ზღვრული დანახარჯი (zghvruli danaxarji) ?


ზღვრული დანახარჯი (zghvruli danaxarji) - მთლიანი დანახარჯის ნამატი

მთლიანი დანახარჯის ნამატი, რომელიც დამატებითი ერთეულის წარმოების შედეგია