რას ნიშნავს ზღვრული პროდუქტი (zghvruli produkti)?


ზღვრული პროდუქტი (zghvruli produkti) - პროდუქციის ნამატი

პროდუქციის ნამატი, რომელიც ფაქტორის დამატებითი ერთეულის გამოყენების შედეგია