რას ნიშნავს ზღვრული სარგებლიანობა (zghvruli sargeblianoba)?


ზღვრული სარგებლიანობა (zghvruli sargeblianoba) - პროდუქტის დამატებითი ერთეულის მოხმარებით მიღებული კმაყოფილება

პროდუქტის დამატებითი ერთეულის მოხმარებით მიღებული კმაყოფილება