რას ნიშნავს ინფლაციის გადასახადი ( inflaciis gadasaxadi ) ?


ინფლაციის გადასახადი ( inflaciis gadasaxadi ) - შემოსავალი, რომელსაც მთავრობა იღებს ფულის გამოშვების გზით

,