რას ნიშნავს ინფლაციის დონე ( inflaciis done) ?


ინფლაციის დონე ( inflaciis done) - ფასის ინდექსის პროცენტული ცვლილება წინა პერიოდთან შედარებით

, ინფლაციის დონე