რას ნიშნავს ლოიალობის პროგრამა (loialobis programa)?


ლოიალობის პროგრამა (loialobis programa) - ლოიალობის პროგრამა, არის აქცია, რომლის ფარგელბშიც საფინანსო ორგანიზაცია გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ ფასდაკლება სესხის საპროცენტო განაკვეთზე.

ლოიალობის პროგრამა, არის აქცია, რომლის ფარგელბშიც საფინანსო ორგანიზაცია გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ ფასდაკლება სესხის საპროცენტო განაკვეთზე. ამისთვის აუცილებელია, რომ თქვენ იყოთ კომპანიის უკვე არსებული კლიენტი, მომხარებელი და ამავრდროულად, როგორც წესი, იყოთ კარგი გადამხდელი.