ლექსიკონი - მ


მოკლევადიანი კრედიტი (moklevadiani krediti)
კრედიტი, რომლის დაფარვის ვადა 1 წელზე ნაკლებია

სრულად

მსოფლიო ფასი (msoflio fasi)
საქონლის ფასი, რომელიც დომინირებს მსოფლიო ბაზარზე

სრულად