ლექსიკონი - რ


რეზერვი
დეპოზიტები, რომლებსაც ბანკი სესხად არ გასცემს

სრულად

რეზერვის ნორმა
დეპოზიტების ნაწილი, რომელსაც ბანკი ინახავს რეზერვის სახით

სრულად