რას ნიშნავს რეზერვის ნორმა ?


რეზერვის ნორმა - დეპოზიტების ნაწილი, რომელსაც ბანკი ინახავს რეზერვის სახით

დეპოზიტების ნაწილი, რომელსაც ბანკი ინახავს რეზერვის სახით