რას ნიშნავს რეზერვი?


რეზერვი - დეპოზიტები, რომლებსაც ბანკი სესხად არ გასცემს

დეპოზიტები, რომლებსაც ბანკი სესხად არ გასცემს