რას ნიშნავს სამომხმარებლო სესხი (samomxareblo sesxi)?


სამომხმარებლო სესხი (samomxareblo sesxi) - სამომხარებლო სესხი წარმოადგენს კრედიტს, რომელიც გაიცემა პირადი მოხმარების მიზნებისთვის გარკვეული ნივთის ან მომსახურების შესაძენად.

სამომხარებლო სესხი წარმოადგენს კრედიტს, რომელიც გაიცემა პირადი მოხმარების მიზნებისთვის გარკვეული ნივთის ან მომსახურების შესაძენად.
სამომხარებლო სესხის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ საყოფაცხოვრებო ხარჯების, მოგზაურობის ან ნებისმიერი ხარჯის დაფინანსება. უმეტეს შემთხვევაში სამომხარებლო სესხი მოკლევადიანია, შესაბამისად საპრცენტო განაკვეთი ბევრად უფრო მაღალია, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია კრედიტის ვადაზე, მოცულობაზე და თქვენს შემოსავალზე.