რას ნიშნავს ფინანსური ბაზრები (finansuri bazrebi)?


ფინანსური ბაზრები (finansuri bazrebi) - ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ პირდაპირ მიაწოდონ ფინანსური სახსრები სესხების მსურველებს

,