რას ნიშნავს ფინანსური სისტემა (finansuri sistema ) ?


ფინანსური სისტემა (finansuri sistema ) - ეკონომიკაში არსებული ინსტიტუტების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს ერთი პიროვნების დანაზოგისა და მეორე პიროვნების ინვესტიციების დაკავშირებას

.