რას ნიშნავს ფინანსური შუამავლები ( finansuri shuamavlebi ) ?


ფინანსური შუამავლები ( finansuri shuamavlebi ) - ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ არაპირდაპირ მიაწოდოთ ფული სესხების მსურველებს

,