რას ნიშნავს ფულის მიწოდება?


ფულის მიწოდება - ეკონომიკაში არსებული ფულის რაოდენობა

.