ლექსიკონი - ღ


ღირებულების ზრდა
ვალუტის ღირებულების ზრდა

სრულად

ღია ეკონომიკა
ეკონომიკა, რომელიც თავისუფლად ურთიერთმოქმედებს სხვა ეკონომიკებთან

სრულად

ღირებულების შემცირება
- ვალუტის ღირებულების შემცირება

სრულად

ღირებულების საზომი
- ერთეული

სრულად