რას ნიშნავს ღია ეკონომიკა?


ღია ეკონომიკა - ეკონომიკა, რომელიც თავისუფლად ურთიერთმოქმედებს სხვა ეკონომიკებთან

ეკონომიკა, რომელიც თავისუფლად ურთიერთმოქმედებს სხვა ეკონომიკებთან