რას ნიშნავს ღირებულების ზრდა?


ღირებულების ზრდა - ვალუტის ღირებულების ზრდა

ვალუტის ღირებულების ზრდა, რომელიც გამოიხატება უცხოური ვალუტის იმ რაოდენობით, რომლის ყიდვაც მას შეუძლია