რას ნიშნავს ღირებულების შემცირება?


ღირებულების შემცირება - - ვალუტის ღირებულების შემცირება

ეკონომიკა, რომელიც თავისუფლად ურთიერთმოქმედებს სხვა ეკონომიკებთან