ლექსიკონი - შ


შედარებითი უპირატესობა (shedarebiti upiratesoba)
მწარმოებელთა შედარება მათი ალტერნატიული დანახარჯების მიხედვით

სრულად