ავტო სესხი

mogo - ის პირობები:

სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
20 წლიდან
უზრუნველყოფა
მანქანა ფორმდება მოგოს სახელზე
მსესხებლის შემოსავალი
მინიმალური 150 ლარის ფარგლებში
სესხის გაცემის საკომისიო
გასაცემი თანხის 4%
განაღდების საკომისიო
განაღდების თანხის 3%
წინსწრების საკომისიო
0%
სესხის დაფარვის სიხშირე
ყოველთვიური გადასახადი
თანამონაწილეობა
10% დან
მიზნობრიობა
ავტომობილის შესაძენად

სღული ინფორმაცია გვერდზე გადასვლა

eurocredit.ge - ის პირობები:

სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
21
უზრუნველყოფა
მანქანა ფორმდება კომპანიის სახელზე
მსესხებლის შემოსავალი
მინიმალური 150 ლარის ფარგლებში
სესხის გაცემის საკომისიო
გასაცემი თანხის 4 %
განაღდების საკომისიო
განაღდების თანხის
წინსწრების საკომისიო
0%
სესხის დაფარვის სიხშირე
ყოფელთვიური გადასახადი
თანამონაწილეობა
10%
მიზნობრიობა
ავტომობილის შესაძენად

გვერდზე გადასვლა

Swisscapital - ის პირობები:

სესხის ვალუტა
ლარი
მსესხებლის ასაკი
21 წელი
უზრუნველყოფა
უზრუნველყოფის გარეშე
მსესხებლის შემოსავალი
500 ლარამდე
სესხის გაცემის საკომისიო
უცნობია
განაღდების საკომისიო
უცნობი
წინსწრების საკომისიო
უცნობი
სესხის დაფარვის სიხშირე
ყოველთვიური
თანამონაწილეობა
უცნობია
მიზნობრიობა
ნებისმიერი

სღული ინფორმაცია გვერდზე გადასვლა

ავტო სესხის აღება

ჩვენი კომპანია სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობით გეხმარებათ სასრუველი ავტომობილის შეძენაში, იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ საკმარისი თანხები.

Allcredit.ge-ზე მოცემულია ყველა საფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც დაგეხმარებათ ა/მანქანის შეძენაში. ყველა კომპანიას აქვს განსხვავებული პირობები და წესები. ჩვენი ვებ-გვერდი გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ თქვენ თავად მოახდინოთ მათი შედარება და შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე მისაღები პირობები.

ავტო სესხის უზრუნველყოფა ხდება თქვენს მიერ შეძენილი ავტომობილით, აქედან გამომდინარე კომპანია ნაკლებ რისკს იღებს თავის თავზე.