ბლოგი

ყველა ჩანაწერი

ფულის მნიშვნელობა და სწრაფი სესხების აუცილებლობის საკითხი

 ტერმინი ფული იმ აქტივებს აღნიშნავს, რომელთაც ადამიანები რეგულარულად იყენებენ საქონლისა თუ მომსახურეობის შეძენის დროს. ...
ვრცლად
2017-08-22 22:06:00

საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი

1. მხარეთა შეთანხმებით კრედიტორისათვის შეიძლება განისაზღვროს მყარი ან ცვალებადი საპროცენტოგანაკვეთი.2. თუ შეთანხმებით გათვალი...
ვრცლად
2017-06-08 17:53:12

ეროვნული ბანკი როგორც ზედამხედველი ორგანო

1. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია: ა) ზედამხედველობა გაუწიოს კომერციული ბანკისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების საქმიანო...
ვრცლად
2017-06-07 17:07:39

ხანდაზმული სესხი

ბოლო პერიოდში აქტუალურია ხანდაზმულ სესხებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს: 1. მიუხედავად იმისა, რომ...
ვრცლად
2017-06-05 17:48:51

ავტოლიზინგი - ავტოსესხის ახალი ალტერნატივა

  ავტოლიზინგი არის ახალი სერვისი საქართველოში. დასავლეთში, მათ შორის აშშ-ში ის გავრცელდა 70-80 წლებში და შეიძლება ითქვა...
ვრცლად
2016-11-11 17:31:49

როგორ შევინარჩუნოთ ფული კრიზისის დროს

რეგულარული ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისები ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. როგორც წესი, ამგვარი კრიზისები მოქმედ...
ვრცლად
2016-11-07 14:18:36

10 ხერხი თუ როგორ უნდა დავზოგოთ ფული სწორად

მოგესალმებით, მოგახსენებთ რომ დღეს არის დაზოგვის საერთაშორისო დღე. იმის გათვალისწინებით რომ მთელ მსოფლიოში მორიგი ფინანსური კ...
ვრცლად
2016-10-31 15:07:29

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი ვალდებულებები

ბოლო პერიოდში  აქტიურად განიხილავენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს.   ჩვენს ქვეყანაში რთულად თუ მოიძებნება ადამი...
ვრცლად
2016-10-28 09:22:58

სანდოა თუ არა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ? და რატომ აქვთ მაღალი "პროცენტი" ?

მიკროსესხები საქართველოში დამკვიდრდა შედარებით ცოტა ხნის წინ, მაგრამ სარგებლობს დიდი პოპულარობით. რატომ? ამ კითხვაზე პასუხის ...
ვრცლად
2016-10-27 12:35:36

ონლაინ სესხები - უარყოფითი და დადებითი მხარეები

საქართველოში არსებული თანამედროვე ეკონომიკური პრობლემებისა და შექმნილი სოციალური ფონის შედეგად, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ნელ-...
ვრცლად
2016-10-26 11:56:14