ონლაინ სესხი mozo - სესხის აღება, კომპანიის შესახებ

mozo

თანხა

50 - 1000 ლარი

ვადა

5-30 დღე

პირველადი პროცენტი

5.85%

პროცენტი განმეორებით სესხზე

-

პირველი სესხის მაქსიმუმი

300 ლარი

ასაკი

22

პრიორიტეტი

mozo - ის შესახებ

ზოგადად კომპანიის შესახებ

სწრაფი სესხი 24 საათის განმავლობაში, სესხის ოდნება 50-დან 1000 ლარამდე.
საჭიროა 3 მარტივი ეტაპის გავლა: რეგისტრაცია, განაცხადის შევსება, იდენტიფიკაცია.

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეთ?

- საჭიროა რომ იყოთ საქართველოს მოქალაქე 
- წლოვანება 22 დან 65 წლამდე
- არ უნდა გქონდეთ საკრედიტო დავალიანება
- უნდა გქონდეთ შესაძლებლობა რომ დაფაროთ სესხი

რა არის mozo-ს უპირატესობები?

- 1000 ლარის ოდენობის სესხი 15 წუთში
- კომპანია სესხის გაცემაზე გადაწყვეტილებას იღებს 1 წუთში
- თანხა აისახება ანგარიშზე 5 წუთში

მიმდინარე სესხის დაფარვის შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ახალი სესხი გაზრდილი ლიმიტით. 
შპს მოზო  რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ,  ს/კ  405120131;