ონლაინ სესხი netcredit - სესხის აღება, კომპანიის შესახებ

netcredit

თანხა

50 - 1000 ლარი

ვადა

30 დღე

პირველადი პროცენტი

5.86 %

პროცენტი განმეორებით სესხზე

8-19%

პირველი სესხის მაქსიმუმი

500 ლარი

ასაკი

20

პრიორიტეტი

სამუშაო საათები: 09:00 - 21:00 ორშაბათიდან შაბათამდე 09:00 – 18:00 კვირას

netcredit - ის შესახებ

შპს „ტვინო“ არის ფინანსური გუნდის Twino-ს წევრი,რომელიც ოპერირებს 6 ქვეყანაში.
შპს „ტვინო“ - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რეგისტირებული 2014 წლის 17 თებერვალს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401993606
ფაქტიური მისამართი ა. წერეთლის გამზ N118, მე-10 პავილიონი, თბილისი 0119, საქართველო, ტელ: 032 2 20 30 40.

ტვინო გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ონლაინ სესხით 50-დან 1000 ლარამდე , 1-30 დღემდე, მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი.პირველი სესხით სარგებლობა უფასოა.განმეორებით სესხზე თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 5%-19%, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 730%
მაგალითად : საპროცენტო განაკვეთი - 19%, 200 ლარის 30 დღით სარგებლობის შემთხვევაში დასაბრუნებელი თანხა იქნება 238ლარი.
მსესხებელი უფლებამოსილია დამატებითი საკომისიოს გადახდის საფუძველზე გადაავადოს სესხის ვადა განსაზღვრული ვადით 14 დან 30დღემდე. 14 დღით გადავადების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 15% ხოლო 30 დღით გადავადების შემთხვევაში - 24 %.

ტვინოს არ გააჩნია ფარული ხარჯი.ყველა პირობა არის გამჭვირვალე.სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით.მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა,წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება 1 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.