რას ნიშნავს ავანსი (avansi)?


ავანსი (avansi) - ფულადი თანხა, რომლებიც გაიცემა წინასწარ შემდგომი გადახდის ანგარიშში

ინგლ. Advance ფრანგ. Avance  ფულადი თანხა, რომლებიც გაიცემა წინასწარ შემდგომი გადახდის ანგარიშში: საქონლის მიწოდებისთვის, მომსახურებისთვის, სამუშაოთა შესრულებისთვის. ვალდებულების შეუსრულებლობისას ავანსი ექვემდებარება დაბრუნებას.