რას ნიშნავს ამონაწერი, საბანკო ( amonaweri, sabanko)?


ამონაწერი, საბანკო ( amonaweri, sabanko) - ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან, რომელიც ასახავს ანგარიშზე განხორციელებულ ოპერაციებს (ძირითადად: შემოსავალი, გასავალი)

საბანკო ამონაწერი ანგარიშიდან წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს და ასახავს განხორციელებულ ტრანზაქციებს კონკრეტული ანგარიშის მეშვეობით. საბანკო ამონაწერის მიღება შესაძლებელია როგორც ონლაინ-ბანკინგის მეშოვებით, ასევე საბანკო ოპერატორებთან.