რას ნიშნავს კრედიტი (krediti, sesxi)?


კრედიტი (krediti, sesxi) - (credit, tick, trust; creditum ვალი. credere ნდობა, სესხის მიცემა) 1. საქონლის ან ფულის მიცემა სესხად

(credit, tick, trust; creditum ვალი. credere ნდობა, სესხის მიცემა)

  1. საქონლის ან ფულის მიცემა სესხად; გარკვეული ხარჯების გასაწევად გაცემული თანხა;
  2. 2. ბუღალტრული ანგარიშის მარჯვენა მხარე;