რას ნიშნავს ფულის ბრუნვის სიჩქარე (fulis brunvis sichqare)?


ფულის ბრუნვის სიჩქარე (fulis brunvis sichqare) - სიჩქარე,რომლითაც ფული ხელიდან ხელში გადადის

,