რას ნიშნავს შედარებითი უპირატესობა (shedarebiti upiratesoba)?


შედარებითი უპირატესობა (shedarebiti upiratesoba) - მწარმოებელთა შედარება მათი ალტერნატიული დანახარჯების მიხედვით

cool